Blog - kategorie

Blog - ostatnie wpisy

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego www.el-dabex.pl

 

Sklep internetowy El-Dabex  dostępny pod adresem http://www.el-dabex.pl, którego właścicielem jest Artur Dąbek, prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejDz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami.

Nazwa Firmy :PHU EL-DABEX ARTUR DĄBEK  

Siedziba firmy znajduje się przy ul. Lipowej 25, 62-035 Kórnik

Numer NIP: 7771869308

Numer REGON: 301947548

 

 

Kontakt ze sklepem :

sklep@el-dabex.pl

tel: 606-588-891

ul. Lipowa 25

62-035 Kórnik

I          Informacje wstępne

 1. Sklep internetowy http://www.el-dabex.pl, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony http://www.el-dabex.pl,  Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone i potwierdzone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów  za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie.
   Do dokonywania zakupów w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet niezbędne jest posiadanie przez Państwa aktywnego konta poczty elektronicznej.


 

 1. Słowniczek:
 • Dni robocze  - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Formularz rejestracji – formularz udostępniony na stronie Sklepu, który umożliwia założenie konta i dokonanie zakupu towarów oferowanych przez Sklep;
 • Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  korzystająca z oferty Sklepu i dokonująca zakupów w Sklepie;
 • Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z późniejszymi zmianami);
 • Konto klienta – konto za pośrednictwem którego klient dokonuje zakupów w Sklepie;
 • PDF – format zapisu plików, który można odczytać po pobraniu zapisanego w nim pliku na  dowolnym urządzeniu wyposażonym w czytnik PDF;
 • Produkty – artykułu oferowane przez Sklep;
 • Siedziba firmy - adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza
 • Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

 
 

II           Rejestracja

Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza rejestracji, w szczególności poprzez podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienie.


III           Zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień następuje w ciągu 24 godzin od momentu definitywnego potwierdzenia zamówienia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://www.el-dabex.pl/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Klient ma 5 dni na dokonanie wpłaty od momentu złożenia zamówienia w sklepie. Po upływie 14 dni od złożenia zamówienia, zamówienie to zostaje anulowane.
 5. Dowodem zakupu jest paragon załączony do wydanego towaru. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT. W tym wypadku prosimy o stosowną informację na etapie składania zamówienia w polu komentarza do zamówienia
 6. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
 7. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 606-588-891 bądź e-mailowo pod adresem sklep@el-dabex.pl do momentu zmiany statusu zamówienia na gotowe do odbioru/wysyłki.


 
 

IV           Płatności

 

 1. Możliwe są następujące formy płatności:

 

·     Przelew na konto bankowe:

PHU EL-DABEX ARTUR DĄBEK
      Nr konta bankowego:

PKO BP SA 

50 1020 5558 1111 1870 9470 0040
  
(w tytule przelewu należy podać nr zamówienia)

 

 

 • Ceny podane na stronie internetowej Sklepu www.el-dabex.pl podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT( ceny brutto) oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
   
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków wyprzedaży.

 


 
V            Koszty i sposoby wysyłki
 

- Odbiór osobisty (Kórnik, Lipowa 25) – 0 zł

 

 1. Przesyłka kurierska możliwa jest na życzenie klienta. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, zwykle w godzinach 9-17 w ciągu dwóch do czterech dni roboczych od momentu potwierdzenia wysłania zamówienia. Dokładny termin dostawy uzależniony jest od wagi przesyłki i pory dnia w jakiej zamówienie zostało potwierdzone. Sklep zastrzega sobie prawo do opóźnienia terminu wysyłki ze względu na oczekiwanie na dany towar lub w sytuacji kiedy zapakowanie towaru, bądź jego przygotowanie do wysyłki za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku kiedy termin miałby ulec przedłużeniu klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie bądź mailowo.

 1. Opłata za dostawę ustalana jest indywidualnie.
 2. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia i zwrot wpłaconej kwoty za zamówienie).
   
 3. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

 

 1. Wszystkie towary zakupione w internetowym sklep http://www.el-dabex.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.


 
VI             Zwroty i  postępowanie reklamacyjne
 

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy na podstawie art. 71. Kodeksu cywilnego.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może złożyć na formularzu, który znajduje się na stronie Internetowej Sklepu, bądź w inny sposób przewidziany w ustawie O Prawach Konsumenta. 
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć poprzez wspomniany formularz albo sporządzić go na piśmie, a następnie wysyłając go na adres Sklepu.
 6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówień towarów wykonywanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych oraz gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 8. Wskazane w poprzednich punktach uprawnienia dotyczą sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie względem osoby fizycznej, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Zwracane przez konsumenta towary muszą zostać odesłane w stanie kompletnym. Towary te powinny zostać odesłane/zwrócone w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób , który nie jest konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej będące następstwem jego działania. Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej ma charakter odszkodowawczy. Zakres odpowiedzialności konsumenta powinien zostać ustalony w oparciu o porównanie wartości rzeczy nowej z wartością rzeczy z uwzględnionym stopniem zużycia.
 10. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć informację z numerem rachunku bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu trzech dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli zostaną spełnione przesłanki odstąpienia od umowy na gruncie ustawy O prawach konsumenta Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwracanego towaru.
 12. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, lub osobiście. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji i powód reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru na adres Sklepu z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu.
 13. Przysługują Państwu dwa rodzaje uprawnień:

 a)      Gwarancja - to tryb reklamacji oferowany przez większość producentów i dystrybutorów towarów. W ramach postępowania gwarancyjnego towar zareklamowany przez klienta podlega naprawie przez autoryzowany serwis. Jeżeli producent udziela gwarancji na produkt to otrzymują Państwo kartę gwarancyjną dołączoną do produktu.

 • Zamawiając produkt klient otrzymuje dowód zakupu ( paragon bądź faktura VAT) oraz kartę gwarancyjną ( do określonych produktów), zawierającą warunki udzielonej gwarancji. Sklep www.el-dabex.pl informuje, że klient powinien zachować dowód zakupu do dnia wygaśnięcia gwarancji, co umożliwia przeprowadzenie postępowania gwarancyjnego przez nasz Sklep.
   
 • W karcie gwarancyjnej znajduje się zazwyczaj sposób w jaki należy kontaktować się z serwisem urządzenia. Jeżeli macie Państwo problem ze znalezieniem danych kontaktowych punktów serwisowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Dołożymy wszelkich starań aby udzielić Państwu wyczerpujących informacji.

 

b)      Rękojmia – tryb ten przewidziany jest w polskim systemie prawnym dla osób fizycznych, jak też osób dokonujących  zakupu w sklepie www.el-dabex.pl  w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Z rękojmi można skorzystać w ciągu dwóch lat od daty doręczenia towaru i roku od daty stwierdzenia wady towaru. Sklep maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem poinformuje Państwa o ustaleniach dokonanych w postępowaniu reklamacyjnym z tytułu rękojmi.

 

VII        Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych

 

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest PHU EL-DABEX ARTUR DĄBEK, NIP: 7771869308 zwany dalej SPRZEDAWCĄ
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO" obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku).
 3. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych.
 4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 5. Firma PHU EL-DABEX Artur Dąbek przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania firmy, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji konta, składania zamówień, realizacji umowy sprzedaży, sprawozdawczości rachunkowej i finansowej, a także dochodzenia roszczeń. W tym celu Firma PHU EL-DABEX Artur Dąbek gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail. Ponadto gromadzone są dane dotyczące złożonych zamówień. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

VIII       Postanowienia końcowe
 

 1. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez www.el-dabex.pl pokrywa w całości Sklep.

 

 1. Zespół sklepu www.el-dabex.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami ustawy O prawach konsumenta.
   
 2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich modyfikowania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania, bądź do ich usunięcia.

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sklep zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty ze względu na okoliczności za które Sklep odpowiedzialności nie ponosi.

 

 

 1. Sklep informuje, że wszystkie zamieszczane na stronach internetowych www.el-dabex.pl znaki handlowe i towarowe w postaci materiałów graficznych, zdjęć produktów podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych. Logotyp www.el-dabex.pl jest własnością sklepu i nie może zostać edytowany, przetwarzany ani udostępniany bez zgody właściciela Sklepu.

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 1. Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014r.

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 1. Regulamin obowiązuje od 25.05.2018r.